skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

VENTILATOR WETTEN

Verandering in frequentie (= toerental)

Het is mogelijk om het toerental van een ventilator te regelen met behulp van een (frequentie) regelaar. Door het aanpassen van de frequentie zal ook de bijbehorende capaciteit, druk en opgenomen vermogen veranderen.

Met behulp van onderstaande formules kunnen de juiste waarden berekend worden.

Relevante formules en haar afkortingen
Capaciteit:Q
Druk:Pa
Frequentie:Hz
Opgenomen vermogen:Popg.
Toerental:n

Capaciteit (Q) en toerental (n) voor beide geldt dezelfde formule

(Hz2 / Hz1) x Q1 = Q2

(Hz2 / Hz1) x n1 = n2

Druk (Pa) (tot 2e macht)

(Hz2 / Hz1) ² x Pa1 = Pa2

Opgenomen vermogen (Popg.) (tot 3e macht)

(Hz2 / Hz1) ³ x Popg.1= Popg.2

Reken voorbeelden:

(Hz2 / Hz1) ³ x Popg.1= Popg.2

Gegevens: 15.000 m³/ uur bij 500 Pa bij 50Hz (1.400 opm.) met een opgenomen vermogen van 2.1kW. De frequentie wordt teruggebracht van 50 naar 30Hz.

Berekening aan de hand van de gegevens
Toerental: (30/50)x1.400840 opm.
Capaciteit: (30/50)x15.0009.000 m³/ uur
Druk: (30/50)²x500180 Pa
Opgenomen vermogen: (30/50)³x2.10.45 kW.

Andersom rekenen kan ook

Wil men het aantal m³/ uur terugbrengen van 15.000 naar 7.500 dan kan men de frequentie berekenen met dezelfde formule.

(Hz 2/Hz 1) x Q1=Q2

(Hz2 /50) x 15.000=7.500 → Hz2=(7.500/15.000)x50= 25 Hz

Druk terugbrengen van 500 naar 125 Pa. Dan kan men de frequentie berekenen met dezelfde formule.

(Hz 2/Hz 1) ² xPa1=Pa2

(Hz2/50)²x500=125 → Hz2=( 125/500)x50 = 25 Hz

Opgenomen vermogen terugbrengen van 2.1 naar 0.2625 kW dan kan men de frequentie berekenen met dezelfde formule.

(Hz 2/Hz 1) ³ x Popg.1=Popg.2

(Hz2/50)³x2.1=0.2625 → Hz2 =( 0.2625/2.1)x50= 25 Hz

Back To Top