skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

TOEPASSING IP 55 MOTOREN VOOR BUITENOPSTELLING

De IP-classificatie, “Internationale protection”, die internationaal wordt toegepast, is een nauwkeurige methode waarmee de beschermingsgraden van omhulsels wordt aangegeven. Deze IP classificatie geeft aan in hoeverre in dit geval de motor bestendig is tegen water en stof. Afhankelijk van de situatie waarin de motoren worden toegepast moet men een IP Klasse kiezen welke afdoende bescherming geeft.

1 e cijfer is de bescherming tegen voorwerpen / stof  
0 :geen bescherming
1 :bescherming tegen voorwerpen, groter dan 50 mm
2 :bescherming tegen voorwerpen, dan 12 mm
3 :bescherming tegen voorwerpen, groter dan 2,5 mm
4 :bescherming tegen vaste stoffen, groter dan 1 mm
5 :stofdicht
6 :maximale stofdichtheid
2 e cijfer is de bescherming tegen water / vocht
0 :geen bescherming
1 :bescherming tegen loodrecht vallende druppels en condensatie
2 :bescherming tegen vallende druppels tot 18° t.o.v. de verticale positie
3 :bescherming tegen vallende druppels tot 60° t.o.v. de verticale positie
4 :bescherming tegen waterprojecties (besproeiing met water uit alle richtingen)
5 :bescherming tegen waterstralen (bespuiting met water uit alle richtingen)
6 :bescherming tegen waterpakken (bespuiting met water met de kracht van zeegolven)
7 :bescherming tegen de gevolgen van korte onderdompeling op beperkte diepte
8 :bescherming tegen de gevolgen van langdurige onderdompeling op grote diepte (drukwaterdicht)

Aandachtspunten

De motoren welke door Ventinet B.V. standaard worden toegepast hebben een IP 55 beschermingsgraad en geeft afdoende bescherming voor een buitenopstelling. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

  1. Bij aansluiten van de motor moet men zorgen dat de wartels op de juiste manier zijn aangebracht en aangedraaid. Ook moet het deksel van de aansluitdoos voorzien zijn van een goed passende en niet beschadigde pakking. Ook het aandraaien van de schroeven van het dekseltje moet op juiste manier gebeuren.
  2. Bij Atex motoren dient het deksel van de aansluitdoos iedere keer als deze geopend is geweest voorzien worden van nieuw, speciaal vet, nadat het oude vet is verwijderd en beide componenten zijn gereinigd.
  3. Bij verticale montage is het raadzaam om over de beschermkap een extra regenkap te plaatsen, zodat er bij stilstand van de motor geen water op de koelwaaier blijf liggen wat eventueel voor problemen zou kunnen zorgen, bv vastvriezen in de winter.

Indien gewenst door de eindklant, kan er gekozen worden voor een hoge IP klasse voor de motor of voor het plaatsen van een regenkap over de motor, zodanig dat water de motor niet kan bereiken.

Back To Top