skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

Ventilatoren en elektromotoren in overeenstemming met ErP richtlijnen 2017

De ErP – Energy Related Product – richtlijn voor elektromotoren EU 640/2009 en richtlijn voor ventilatoren 327/2011 verwijzen naar het energetisch rendement om de doelstellingen, die zijn opgenomen in het kader van de Kyoto akkoord, te bereiken.

  1. 20% minder energieverbruik
  2. 20% minder CO2 uitstoot
  3. 20% meer duurzame energie

Deze doelstellingen dienen voor 2020 gerealiseerd te zijn.

Fasering 2013 – 2015
Elk type ventilator (axiaal, centrifugaal, etc.) heeft sinds 1 januari 2013, toen de eerste fase van de ErP richtlijn van kracht werd, een efficiëntie graad “N” waarmee per type ventilator de minimale efficiënte kan worden bepaald en de verplichting om IE2 motoren te monteren met een vermogen vanaf 0,75 kW. Per 1 januari 2015 is de tweede fase van kracht gegaan waarbij ventilatoren vanaf 7,5 kW uitgeleverd dienen te worden met IE3 motoren (of IE2 in combinatie met frequentieregelaar).

ErP richtlijnen 2017

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle nieuwe ventilatoren uitgeleverd worden met IE3 motoren vanaf 0,75 kW (2, 4 en 6 pool motoren). Indien een ventilator aangestuurd wordt door een frequentieregelaar mag een IE2 motor toegepast worden.

De volgende ventilatortoepassingen vallen buiten deze ErP richtlijn.

  1. Ventilatoren met een vermogen > 500 kW bij maximale efficiëntie
  2. Ventilatoren toegepast voor het verplaatsen van gassen boven de 100ºC
  3. Ventilatoren die toegepast worden in een agressieve omgeving (kunststof, RVS etc.)
  4. Atex Ventilatoren toegepast in een Atex omgeving
  5. Smoke exhaust Ventilatoren F200, F300, F400 en F600
  6. Inductie en impuls Ventilatoren F200, F300, F400 toegepast in parkeergarages

Belangrijk: Om aan de hogere eisen te kunnen voldoen, zullen de materialen die toegepast worden van hogere kwaliteit zijn, wat uiteraard gevolgen heeft voor de verkoopprijs van het eindproduct. Het is dus van groot belang dat men rekening houdt met hogere prijzen voor onze producten. Het grote voordeel is dat de hogere aanschafkosten, die wij minimaal proberen te houden, in de loop van de tijd worden terugbetaald door het lagere energieverbruik -> de uiteindelijke investering is hierdoor lager.
Ons advies is dan ook om voor nieuwe projecten die na 1 januari 2017 geleverd en uitgevoerd zullen worden een nieuwe offerte op te vragen, zodat men met de juiste oplossing en prijs rekening kan houden.

Back To Top