skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

Wijzigingen Efficiency klasse elektromotoren

Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe wetgeving inzake “Minimum Energy Performance Standards” (MEPS) van kracht. Deze nieuwe wetgeving heeft nogal impact op de efficiency klasse van de elektromotoren die door ons toegepast worden en waar alle nieuwe installaties vanaf die datum aan zullen moeten gaan voldoen. Het betreft niet meer alleen de standaard norm motoren, maar ook Atex- en Smoke Exhaust motoren. Tevens geldt deze wijziging vanaf 1 juli 2021 ook voor motoren die aangestuurd worden door een frequentieregelaar. Wij hebben de wijzigingen die binnen Europa gelden hieronder voor u op een rij gezet.

Levert u motoren buiten Europa dan is het mogelijk dat hiervoor andere regels gelden. Heeft u hier vragen over neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.
Verder willen wij u erop attenderen dat door de efficiency wijzigingen van de motoren de motorspecificaties of maatvoeringen ook gewijzigd kunnen zijn dit kan van invloed zijn op uw specifieke toepassing(en).

Heeft u hierover vragen neem dan contact met u op zodat wij u hierin kunnen ondersteunen.

Back To Top