skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

Een passend kleurtje

In parkeergarages worden hoge eisen gesteld aan brandveiligheid, geluidsabsorptie en thermische isolatie. Op het gebied van gezond- en veiligheid is ventilatie een belangrijk aspect.

In parkeergarages is sprake van een verhoogde concentratie giftige gassen. Voor het afvoeren van deze uitlaatgassen kan gekozen worden voor een continue ventilatie of voor ventilatie gebaseerd op CO / LPG detectie. Het systeem wordt in het laatste geval ingeschakeld bij een overschrijding van de waarden of naar gelang de behoefte.

In geval van brand stuurt het rookdetectiesysteem de ventilatoren automatisch aan op het niveau waar de brand zich bevindt. Hierdoor :
• wordt een veilige evacuatie van de personen verzekerd
• is er blijvende toegankelijkheid, tot aan de vuurhaard, voor de orde- en hulpdiensten
• is er een beperking van de structurele schade aan het gebouw boven de vuurhaard, door het enorme koeleffect van de grote debieten

Tevens is het van groot belang dat de producten eenvoudig te verwerken zijn tot een strak oppervlak dat ook aan de esthetische eisen kan voldoen. Om de ventilatoren zo goed mogelijk in het totaalplaatje van de parkeergarage te laten passen, zijn onze parkeergarage ventilatoren leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Back To Top